FishCareVet

Dierenarts Tim Barbé

KOI, uw passie
mijn specialiteit!

Leidraad Visziekten FISHCAREVET

Dierenarts Tim Barbé

Aan de hand van de tabel kan je van een aantal praktijkgevallen meer te weten komen over het besmettelijk karakter van de vast gestelde ziekte, of er dient ingegrepen te worden, aan welke extra kosten je je mag verwachten en iets over de prognose. Weet dat elk geval anders kan zijn en soms een andere aanpak vereisen. Veel hangt af van de omstandigheden zoals de watertemperatuur, het algemeen gedrag van de vissen, of er nieuwe vissen zijn bij gekomen of niet, de eetlust, etc. Er worden geen producten of medicatie vermeld omdat dit steeds afhankelijk is van het onderzoek ter plaatse, de omstandigheden en het bijkomend onderzoek.

Foto Vaststelling Oorzaak Besmettelijk Ingrijpen Prognose Bijkomende onderzoeken Opmerking
Cysten in de buik Kanker Nee zolang de vis niet geïnfecteerd raakt met parasieten / bacteriën Zodra ontstekingen of infecties zichtbaar zijn Levensverwachting erg verkort Definitieve diagnose via echografie en/of punctie Vissen die pijn lijden worden best ingeslapen
Schuim op het water oppervlak Overtollig eiwit Geen infectieuze oorzaak Waterkwaliteit dringend opmeten Afhankelijk van de precieze oorzaak maar zodra deze aangepakt wordt zou de prognose gunstig moeten zijn Wateranalyse pH, KH, N02, NH3, N03, PO4 Een deel water verversen steeds nuttig
Bacteriële infectie Bacteriën van het type Aeromonas, Pseudomonas, (Vibrio) Verspreiding van het probleem is erg waarschijnlijk Lang afwachten maakt dat meer en meer vissen symptomen zullen vertonen Niet zo makkelijk te bestrijden wegens resistentievorming en de zekerheid dat zulke bacteriën steeds aanwezig zullen zijn en blijven bacteriologisch labo-onderzoek met antibiogram Nagaan of er een primaire oorzaak aanwezig is dus water- analyse en microscopie aanvullend nodig
Zwelling ter grootte van een tennisbal Abces Op zich niet besmettelijk Liefst nog voor het abces open barst en alle pus in het water terecht komt Mits een operatie ter plaatse is dit iets dat meestal vlot geneest maar wel met litteken Punctie De zwelling komt erg snel opzetten
Het oog is aangetast met een oranje laag erover heen Hikui Nee Af te raden ter hoogte van het oog Ongeneeslijke ziekte die progressief zal toenemen, zonlicht (UV) heeft een negatieve invloed Nee Japanse benaming voor een tumorale ontaarding van het “Hi”
Doffe slijmhuid rugzijde Extra slijmproductie De oorzaak zal symptomen uitlokken bij meerdere vissen maar daarom misschien nog niet gelijktijdig Oorzaak onderzoeken Afhankelijk van de oorzaak Starten met wateranalyse & microscopisch onderzoek Als de oorzaak daarmee niet gevonden wordt dient het onderzoek uitgebreid te worden
Gezwel Squameus Cell Carcinoma Nee Kan verwijderd worden onder verdoving Zal langzaam tot snel groeien en dus toenemen in volume met zelfs op termijn het oog te bedekken Histologie ter bevestiging kan maar hoeft niet Erg veel kans op recidieven als er cellen aanwezig blijven, kan fel bloeden bij wegname
Vinrot Infectie Erg besmettelijk Antibiotica / desinfectie Naargelang oorzaak en omstandigheden (waterkwaliteit en temperatuur) Bacteriologisch onderzoek met antibiogram als de vis verder een normaal gedrag vertoont Meerdere vissen onderzoeken naar infecties huid, vinnen, maar ook kieuwen!
Ingevallen ogen Erge verwakking Meestal heeft dit een erg besmettelijke infectieuze oorzaak Oorzaak aanpakken Voor de vis in kwestie niet zo goed, voor de overige vissen afhankelijk van de oorzaak Vaak raden we een PCR aan om een onderliggende oorzaak uit te sluiten Meerdere vissen onderzoeken naar infecties huid, vinnen maar ook kieuwen!
Enkele opgezette schubben in de flank Lokale infectie Minder besmettelijk Lokaal behandelen en algemeen antibiotica Kan soms spontaan genezen na enkele dagen in gunstige omstandigheden Bacteriologisch onderzoek wordt gedaan als meerdere vissen symptomen vertonen Typische ziekte in het voorjaar en vaker bij kawarimono
Buikwaterzucht Infectie of orgaanfalen, soms een inwendig probleem Afhankelijk van de oorzaak Medicamenteuze behandeling Gereserveerd Bacteriologisch onderzoek wordt gedaan als meerdere vissen symptomen vertonen Best de vis in quarantaine plaatsen op zout maar risico op stress-shock
Lusteloosheid met veralgemeende infectie en roodheid Erg verdacht voor een virale infectie Indien viraal zeer besmettelijk ASAP de hele vijver behandelen Afhankelijk van de oorzaak, omstandigheden en snelheid interventie Combi-PCR (KHV & CEV) De omstandigheden spelen een grote rol in de aanpak en vermoedelijke diagnose
Knobbels op de huid Dermocystidium Ja, de knobbels barsten open en sporen verspreiden zich via het water Secundaire infecties vermijden Gunstige prognose maar de ziekte kan enkele weken zichtbaar blijven Microscopie ter plekke Zelflimiterende infectie
Algen en schimmels op de huid, lusteloze vissen Infectie en/of waterkwaliteit probleem Zeker wel Primaire oorzaak opzoeken en aanpakken Afhankelijk van de primaire oorzaak Zuurstof bepaling, combi PCR naargelang de omstandigheden Kieuwen steeds controleren op rot
Bloedingen in de huid Angiomatosis Vermoedelijk niet Secundaire infecties vermijden Er is nog weinig van deze ziekte bekend Afhankelijk van de omstandigheden Ochiba, chagoi, soragoi lijken gevoeliger te zijn, het gedrag blijft meestal normaal
Wasachtige knobbels op de huid, vinnen Karperpokken / CyHV1 Viraal maar weinig tot niet besmettelijk Geen Niet gevaarlijk maar kan opkomen en verdwijnen naargelang de omstandigheden Nee Verdwijnen niet meer altijd spontaan bij warmer weer
Witte karakteristieke vlekken op de huid Flavobacterium Zeer besmettelijk Antibiotica / desinfectie ASAP Gereserveerd Microscopie ter plekke kan de diagnose bevestigen. Vaak raden we een PCR aan om een onderliggende oorzaak uit te sluiten Niet verwarren met schimmel, extra slijmvorming of karperpokken